Bảo lưu mã chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 21/09/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán ILA cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần TRT
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần TRT
Trụ sở chính:
Lầu M, tòa nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
ILA
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
20/09/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 20/09/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC