Bảo lưu mã chứng khoán SST
Cập nhật: Thứ năm, 04/05/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán SST cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
Trụ sở chính:
Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:
N/A
Fax:
Mã chứng khoán:
SST
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
04/05/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 04/5/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC