Bảo lưu mã chứng khoán NSH
Cập nhật: Thứ ba, 18/04/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NSH cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
Tên tiếng anh:
Song Hong Aluminum Joint Stock Company
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
Trụ sở chính:
Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
NSH
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
17/04/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 17/4/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC