ASA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 02 do thay đổi tên TCPH
Cập nhật: Thứ sáu, 13/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 75/2011/GCNCP-VSD-2 ngày 12/04/2018 do thay đổi thông tin tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
(Tổ chức đăng ký cũ: Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT )
Trụ sở chính
Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.37731791
Fax:
02433867040
Vốn điều lệ:
100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
(Tên chứng khoán cũ: Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT )
Mã chứng khoán:
ASA
Mã ISIN:
VN000000ASA6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Tổng số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC