ITD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền
Cập nhật: Thứ năm, 06/12/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Công nghệ Tiên Phong
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Công nghệ Tiên Phong
Mã chứng khoán:
ITD
Mã ISIN:
VN000000ITD1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/12/2018
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 bằng tiền.
1.     Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
-     Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: ngày 21/01/2019 (thời gian nhận phiếu biểu quyết bằng văn bản của cổ đông)
-     Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
-     Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Về việc chuyển đổi hình thức chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% bằng cổ phần sang hình thức bằng tiền mặt.
Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  08/01/2019
-     Địa điểm thực hiện:
     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ sáu trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/12/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC