SCR: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Mã chứng khoán:
SCR
Mã ISIN:
VN000000SCR6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/10/2018
Lý do và mục đích:   Trả cổ tức bằng cổ  phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
-     Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới phát hành thêm)
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập thân (nếu có) sẽ bị hủy.
-     Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu, tương ứng 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận 110 x 7% = 7.7 cổ phiếu, được làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bị hủy.
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Địa chỉ: số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/10/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC