PTB: Trả 50% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và 10% cổ tức bằng tiền năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phú Tài
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
Mã chứng khoán:
PTB
Mã ISIN:
VN000000PTB0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/06/2018
Lý do và mục đích: Trả 50% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và 10% cổ tức bằng tiền năm 2017
a.     Trả 50% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017:
- Tỷ lệ thực hiện: 10:5 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 05 cổ  phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử  lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận  được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ và không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 2.017 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 bằng cổ phiếu là 10:5, ông A sẽ nhận được 2.017 x 5 :10 = 1.008,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì Ông A nhận 1.008 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ hủy bỏ và không phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP Phú Tài (địa chỉ  tầng 01, Tòa nhà Building Phu Tai, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); khi làm thủ tục phải có Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.
b.     Trả 10% cổ tức bằng tiền năm 2017
- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ  phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 16/07/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 16/07/2018 tại Công ty CP Phú Tài (địa chỉ tầng 01, Tòa nhà Building Phu Tai, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); khi làm thủ tục phải có Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/07/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC