CKG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Mã chứng khoán:
CKG
Mã ISIN:
VN000000CKG6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/06/2018
Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRCKG181
- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRCKG1811
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 03/07/2018 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 07/08/2018 )
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 22.400.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.500 đồng/01 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 56:69 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 69 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 56 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử  lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ  phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ  phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết (tương đương 22.400.000 cổ phiếu trừ đi số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký mua trong thời gian đăng ký nộp tiền theo thông báo của công ty) theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho đảm bảo các nguyên tắc sau:
+ Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.500 đồng/cổ phiếu
+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác. Cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
+ Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghi định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 56:69, cổ đông A được quyền mua thêm 100*56/69 = 81,159 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý nêu trên, cổ đông A sẽ được mua thêm tối đa 81 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ 0,159 cổ phiếu và cổ phiếu do cổ đông A không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+     Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 03/07/2018 đến ngày 25/07/2018.
+     Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
- Quy định về chứng khoán  Đặt mua:
+     Thời gian đặt mua từ ngày 03/07/2018 đến ngày 02/08/2018
+     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang – Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua:
+     Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiên Giang.
+     Số TK: 7700201010863
+     Nơi mở TK: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.
(Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm)
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 27/06/2018.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD
 
 
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán  được hưởng quyền mua cổ phiếu: 27/06/2018
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/07/2018 đến ngày 25/07/2018.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/07/2018 đến ngày 02/08/2018
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ  phiếu cho CNVSD: 06/08/2018
 - Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC