TV3: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Tư Vấn Xây dựng Điện 3
Mã chứng khoán:
TV3
Mã ISIN:
VN000000TV30
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/01/2018
Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
- Phươn án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 70%, cổ đông A nhận được 104*70%-72,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông A sẽ nhận được 72 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3, địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận cổ phần.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/01/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC