PPS: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán:
PPS
Mã ISIN:
VN000000PPS2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/10/2017
-     Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện:  14,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.420 đồng), trong đó:
+ Từ lợi nhuận chưa chia năm 2014: 2,01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 201 đồng)
+ Từ lợi nhuận thực hiện năm 2016: 12,19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 1.219 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  15/11/2017
  - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam, địa chỉ: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PPS.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/10/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC