KSB: rả cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Mã chứng khoán:
KSB
Mã ISIN:
VN000000KSB3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/08/2017
Lý do và mục đích:
- Trả cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền;
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
a)     Trả cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng tiền cổ tức, trong đó tiền cổ tức còn lại năm 2016 là 500 đồng tương ứng 5%, tiền tạm ứng cổ tức năm 2017 là 700 đồng tương ứng 7%)
- Thời gian thực hiện: 20/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giáo, Thuận An, Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
b)     Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2017
-     Địa điểm thực hiện: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
-     Nội dung lấy ý kiến: Về việc chấp thuận cho CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) được mua cổ phiếu KSB trên 25% vốn điều lệ KSB và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/08/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC