LQN: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Căn cứ công văn số 150/CT-GT ngày 17/5/2017 của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (mã chứng khoán LQN) về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu LQN (ngày đăng ký cuối cùng 14/4/2017) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi
Mã chứng khoán:
LQN
Mã ISIN:
VN000000LQN0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/04/2017
- Thông tin đã thông báo tại công văn số 12229/VSD-ĐK ngày 28/4/2017:
+ Thời gian thanh toán: 22/5/2017
- Thông tin điều chỉnh:
+ Thời gian thanh toán: 30/6/2017
Lý do điều chỉnh: do các khoản phải thu dự kiến từ đối tác không đúng với kỳ vọng, Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi cần có thêm thời gian để cân đối nguồn tiền mặt.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu LQN tại Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC