GTH: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
Cập nhật: Thứ tư, 11/01/2017
Căn cứ công văn số 04/TB-CT ngày 09/01/2017 của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán GTH), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần thứ 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu GTH (ngày đăng ký cuối cùng 09/12/2016) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế
Mã chứng khoán:
GTH
Mã ISIN:
VN000000GTH6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
09/12/2016
- Thông tin đã thông báo tại công văn số 18398/VSD-ĐK ngày 21/12/2016 của VSD:
Thời gian thanh toán: Ngày 12/01/2017
- Thông tin điều chỉnh:
Thời gian thanh toán: Ngày 19/01/2017
- Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền một số công trình chưa về tài khoản nên Công ty chưa có nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu GTH tại Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC