MWG: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Mã chứng khoán:
MWG
Mã ISIN:
VN000000MWG0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/11/2018
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ  được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 3:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: (125 x 1):3 = 41,6 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 41 cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu của Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Thế giới Di Động, Lầu 5 phòng 5.6, Etown 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM (vào các ngày làm việt trong tuần, ngày cụ thể sẽ thông báo sau) và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 22/11/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC