PDV: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Mã chứng khoán:
PDV
Mã ISIN:
VN000000PDV2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/11/2018
Lý do và mục đích:   Thực hiện quyền mua cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
+     Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRPDV181
+     Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRPDV1816
-     Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.600.000 (Ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu
-     Giá phát hành:         10.000 đồng/cổ phần
-     Loại cổ phiếu:         Cổ phiếu phổ thông
-     Tỷ lệ thực hiện quyền: 50 : 09 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 50 quyền mua sẽ được mua 09 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
­     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
·     ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các cổ đông khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm:
▪     Số cổ phiếu dôi dư phát sinh do tính toán để đạt tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 50 : 09 (số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống hàng đơn vị khi tính toán cho từng cổ đông).
▪     Số cổ phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 9)/50 = 117,72 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 117 cổ phiếu.
-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+     Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 14/12/2018.
+     Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
-     Quy định về chứng khoán đặt mua:
+     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018.
+     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, Tầng 08, Tòa nhà Citilight Tower Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân. 
-     Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
   + Số TK: 04001010081508
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP hàng Hải, Chi nhánh TP.HCM
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 20/11/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN: PDV

 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018

- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: chậm nhất vào 11h30 ngày 20/11/2018.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 14/12/2018.

- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018.

- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: chậm nhất ngày 20/12/2018.

- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7

+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC