TD1934189: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 07/2019/GCNTP-VSD-2 ngày 14/03/2019 cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính (KBNN) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính:
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 8242 243
Fax:
(84-4) 9331 294
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 14/03/2019
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 14/2019
Mã chứng khoán:
TD1934189
Mã ISIN:
VNTD19341898
Sàn giao dịch:
Trái phiếu chuyên biệt
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ
Số lượng chứng khoán bổ sung:
20,550,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
2,055,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
110,550,000 trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
11,055,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/03/2019, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: