VNG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 số 071/2009/GCNCP-VSD-3 ngày 11/10/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Trụ sở chính:
Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bìn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
1900 558855
Fax:
08 3864888
Vốn điều lệ:
837,044,050,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/10/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Mã chứng khoán:
VNG
Mã ISIN:
VN000000VNG0
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
4,513,480 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
45,134,800,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
79,718,480 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
797,184,800,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/10/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: