PPP: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 05
Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 05 số 17/2009/GCNCP-VSD-05 ngày 10/10/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Trụ sở chính:
30-32 đường Phong Phú, Phường 12, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại:
028 37547999
Fax:
028 37547996
Vốn điều lệ:
80,000,000,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/10/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Phong Phú
Mã chứng khoán:
PPP
Mã ISIN:
VN000000PPP8
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
2,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
20,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
8,000,000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
80,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/10/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: