HSL: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 07/2018/GCNCP-VSD-1 ngày 09/10/2018 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
Trụ sở chính:
Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Điện thoại:
0212 6255599
Fax:
0212 6255599
Vốn điều lệ:
157,499,560,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 09/10/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
Mã chứng khoán:
HSL
Mã ISIN:
VN000000HSL8
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
3,149,956 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
31,499,560,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
15,749,956 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
157,499,560,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 11/10/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: