MCH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 03 số 175/2016/GCNCP-VSD-3 ngày 14/09/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Trụ sở chính:
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn,Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
84. 2862555660
Fax:
84. 2838109463
Vốn điều lệ:
6,279,291,230,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 14/09/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Mã chứng khoán:
MCH
Mã ISIN:
VN000000MCH0
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
79,555,519 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
795,555,190,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
627,929,123 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
6,279,291,230,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 18/09/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: