FPT: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 26
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 26 số 51/2006/GCNCP-VSD-26 ngày 11/07/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần FPT
Trụ sở chính:
Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024. 73007300
Fax:
024.37687410
Vốn điều lệ:
6,136,367,720,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/07/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
Mã chứng khoán:
FPT
Mã ISIN:
VN000000FPT1
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi
Số lượng chứng khoán bổ sung:
80,021,111 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
800,211,110,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
613,636,772 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
6,136,367,720,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/07/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: