DPS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 18/2015/GCNCP-VSD-3 ngày 12/02/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Trụ sở chính:
Số nhà 156, khối 14 , quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0243 583 2189
Fax:
0243 583 2091
Vốn điều lệ:
310,852,570,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 12/02/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Mã chứng khoán:
DPS
Mã ISIN:
VN000000DPS8
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
609,309 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
6,093,090,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
31,085,257 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
310,852,570,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 21/02/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: