TD1828112: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 2/2018/GCNTP-VSD-1 ngày 11/01/2018 cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính (KBNN) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính:
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 8242 243
Fax:
(84-4) 9331 294
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/01/2018
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 02/2018
Mã chứng khoán:
TD1828112
Mã ISIN:
VNTD18281129
Sàn giao dịch:
Trái phiếu chuyên biệt
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ
Số lượng chứng khoán bổ sung:
10,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
1,000,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
21,550,000 trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
2,155,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/01/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: