NKG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 số 02/2011/GCNCP-VSD-9 ngày 13/11/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Thép Nam Kim
Trụ sở chính:
Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
(84-650) 3748 848
Fax:
(84-650) 3748 849
Vốn điều lệ:
1,819,998,680,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 13/11/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thép Nam Kim
Mã chứng khoán:
NKG
Mã ISIN:
VN000000NKG3
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
30,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
300,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
130,000,000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
1,300,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/11/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: