L12: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 181/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 11/10/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Licogi 12
Trụ sở chính:
Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
04 38691534
Fax:
04 38685014
Vốn điều lệ:
25,000,000,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/10/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi 12
Mã chứng khoán:
L12
Mã ISIN:
VN000000L128
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
2,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
20,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
7,000,000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
70,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/10/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: