DNL: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 37/2011/GCNCP-VSD-2 ngày 11/10/2017 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
Trụ sở chính:
Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.2243805
Fax:
0511.3924111
Vốn điều lệ:
43,100,000,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/10/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
DNL
Mã ISIN:
VN000000DNL8
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
710,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
7,100,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
4,310,000 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
43,100,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/10/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: