TNG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ chín số 13/2007/GCNCP-VSD-9 ngày 10/08/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Trụ sở chính:
Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:
0280 3856424
Fax:
0280 3852060
Vốn điều lệ:
411,172,910,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/08/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Mã chứng khoán:
TNG
Mã ISIN:
VN000000TNG4
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
6,852,313 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
68,523,130,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
41,117,291 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
411,172,910,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/08/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: