PTH: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 12/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 19/06/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây
Trụ sở chính:
Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 3353 0972
Fax:
(84-4) 3353 1214
Vốn điều lệ:
21,894,780,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 19/06/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Mã chứng khoán:
PTH
Mã ISIN:
VN000000PTH7
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
239,975 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
2,399,750,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
1,839,975 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
18,399,750,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 21/06/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: