ST8: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9
Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 số 122/2007/GCNCP-VSD- 9 ngày 16/06/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Siêu Thanh
Trụ sở chính:
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại:
08.6262 8888
Fax:
08.6262 5888
Vốn điều lệ:
257,209,020,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 16/06/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Siêu Thanh
Mã chứng khoán:
ST8
Mã ISIN:
VN000000ST84
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
5,935,353 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
59,353,530,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
25,720,902 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
257,209,020,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/06/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: