ILA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 số 209/2017/GCNCP-VSD-3 ngày 10/01/2019 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ILA
Trụ sở chính:
Số 20 Đường 20, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
028 22535959
Fax:
Vốn điều lệ:
169,999,930,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/01/2019
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
Mã chứng khoán:
ILA
Mã ISIN:
VN000000ILA4
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
5,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
50,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
16,999,993 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
169,999,930,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/01/2019, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: