ILA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 209/2017/GCNCP-VSD-2 ngày 08/11/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ILA
Trụ sở chính:
Số 20 Đường 20, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
028 22535959
Fax:
Vốn điều lệ:
169,999,930,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 08/11/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
Mã chứng khoán:
ILA
Mã ISIN:
VN000000ILA4
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
1,999,993 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
19,999,930,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
11,999,993 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
119,999,930,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/11/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: