NLG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10
Cập nhật: Thứ năm, 08/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 số 03/2013/GCNCP-VSD-10 ngày 08/11/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
Trụ sở chính:
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028. 54161718
Fax:
028.54171819
Vốn điều lệ:
2,391,369,180,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 08/11/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
Mã chứng khoán:
NLG
Mã ISIN:
VN000000NLG1
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
27,560,355 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
275,603,550,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
239,136,918 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
2,391,369,180,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/11/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: