SMA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 224/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 14/09/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Thiết bi Phụ tùng Sài Gòn
Trụ sở chính:
Số 404 Đường Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028. 3510 7888
Fax:
028. 35512427
Vốn điều lệ:
190,214,990,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 14/09/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SMA
Mã ISIN:
VN000000SMA1
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
2,901,499 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
29,014,990,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
19,021,499 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
190,214,990,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 18/09/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: