MCF: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 05/2011/GCNCP-VSD-2 ngày 12/07/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm
Trụ sở chính:
Số 29 Đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp. Tân An, Long An
Điện thoại:
072 3521166
Fax:
072 3820509
Vốn điều lệ:
107,778,380,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 12/07/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm
Mã chứng khoán:
MCF
Mã ISIN:
VN000000MCF4
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
2,777,838 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
27,778,380,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
10,777,838 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
107,778,380,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/07/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: