QNS: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 5
Cập nhật: Thứ sáu, 25/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 61/2014/GCNCP-VSD-5 ngày 25/05/2018 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
Trụ sở chính:
Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:
055 372 6156
Fax:
055 382 2843
Vốn điều lệ:
2,925,746,090,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 25/05/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
Mã chứng khoán:
QNS
Mã ISIN:
VN000000QNS5
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
48,761,555 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
487,615,550,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
292,574,609 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
2,925,746,090,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 29/05/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: