MBB: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền, Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Cập nhật Thứ ba, 08/10/2013
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký:Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
- Trụ sở chính:Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại:84-4. 62661088
- Fax:84-4.62661080
- Tên chứng khoán:Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
- Mã chứng khoán:MBB
- Mã ISIN:VN000000MBB5
- Mệnh giá:10,000 đồng
- Sàn giao dịch:HOSE
- Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2013

- Lý do và mục đích:

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/10/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội trên toàn quốc để nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 30/10/2013. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân đội (chứng minh nhân dân/chứng minh sĩ quan).

Trường hợp người sở hữu đã đăng ký trả cổ tức vào tài khoản cá nhân, tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền (ngày 30/10/2013).

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Số lượng chứng khoán phát hành: 53.125.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 20 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:

Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Một cổ đông sở hữu 101 cổ phiếu, thì số cổ phiếu mà cổ đông này được mua sẽ tính theo công thức: (101*1)/20=5,05 được làm tròn thành 5 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 05/11/2013

+ Quyền mua của cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thoả thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

- Quy định về đặt mua cổ phiếu:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013

+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Đăng ký tại Phòng Quản lý cổ đông MB, địa chỉ: tầng 03 - số 3 Liễu Giai - Ba Đình – Hà Nội.

Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân Đội trên toàn quốc.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán (đối với cổ đông chưa lưu ký):

+ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân Đội

+ Số tài khoản: 068.100.379.5093

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – thành phố Hà Nội

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MBB lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/10/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MBB

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2013

- Thời hạn Thành viên gửi Thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 15h ngày 22/10/2013

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 05/11/2013

- Thời hạn Thành viên nộp Danh sách tổng hợp chuyển nhượng quyền: 07/11/2013

- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 15/11/2013

- Thời hạn Thành viên nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu, chuyển tiền đặt mua cổ phiếu và thực hiện giao dịch trên hệ thống của VSD: 19/11/2013

- Tài khoản chuyển tiền đặt mua:

Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

Tin liên quan