BVDB13243: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 25/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13243
Mã ISIN:
VNBVDB132439
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,1%/năm
Ngày phát hành:
14/10/2013
Ngày đáo hạn:
14/10/2018
Số lượng hủy đăng ký:
500,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
50,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
12/10/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 10/10/2018.
Kể từ ngày 12/10/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 102/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 14/10/2013 và mã trái phiếu BVDB13243 (mã ISIN: VNBVDB132439) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: