BVDB13143: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ ba, 21/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13143
Mã ISIN:
VNBVDB131431
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,1%/năm
Ngày phát hành:
05/09/2013
Ngày đáo hạn:
05/09/2018
Số lượng hủy đăng ký:
400,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
40,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
05/09/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 30/08/2018.
Kể từ ngày 05/09/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 89/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 05/09/2013 và mã trái phiếu BVDB13143 (mã ISIN: VNBVDB131431) sẽ hết hiệu lực.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: