BVBS15027: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội
Mã chứng khoán:
BVBS15027
Mã ISIN:
VNBVBS150277
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
4,8%/năm
Ngày phát hành:
18/03/2015
Ngày đáo hạn:
18/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
1,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
16/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 14/03/2018.
Kể từ ngày 16/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 33/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 17/03/2015 và mã trái phiếu BVBS15027 (mã ISIN: VNBVBS150277) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: