BVBS15026: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội
Mã chứng khoán:
BVBS15026
Mã ISIN:
VNBVBS150269
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
5,0%/năm
Ngày phát hành:
11/03/2015
Ngày đáo hạn:
11/03/2018
Số lượng hủy đăng ký:
2,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
200,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
09/03/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 07/03/2018.
Kể từ ngày 09/03/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 27/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 10/03/2015 và mã trái phiếu BVBS15026 (mã ISIN: VNBVBS150269) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: