BVBS15024: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 31/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội
Mã chứng khoán:
BVBS15024
Mã ISIN:
VNBVBS150244
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
5,1%/năm
Ngày phát hành:
11/02/2015
Ngày đáo hạn:
11/02/2018
Số lượng hủy đăng ký:
2,500,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
250,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
09/02/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 07/02/2018.
Kể từ ngày 09/02/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 16/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 10/02/2015 và mã trái phiếu BVBS15024 (mã ISIN: VNBVBS150244) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: