BVBS15022: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội
Mã chứng khoán:
BVBS15022
Mã ISIN:
VNBVBS150228
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
5,3%/năm
Ngày phát hành:
28/01/2015
Ngày đáo hạn:
28/01/2018
Số lượng hủy đăng ký:
3,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
300,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
26/01/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 24/01/2018.
Kể từ ngày 26/01/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 08/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 27/01/2015 và mã trái phiếu BVBS15022 (mã ISIN: VNBVBS150228) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: