BVDB15196: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB15196
Mã ISIN:
VNBVDB151967
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
5,4%/năm
Ngày phát hành:
27/01/2015
Ngày đáo hạn:
27/01/2018
Số lượng hủy đăng ký:
20,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
2,000,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
26/01/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 24/01/2018.
Kể từ ngày 26/01/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 06/2015/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 26/01/2015 và mã trái phiếu BVDB15196 (mã ISIN: VNBVDB151967) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: