NHSV: Đăng ký Danh sách BLĐ phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ năm, 14/03/2019
Ngày 13/03/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn ngày 06/03/2019 về việc đăng ký lại Danh sách Ban Lãnh đạo, nhân viên hoạt động lưu ký của Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam, cụ thể:
Ông Moon Young Tae – Tổng Giám đốc
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC