VSEC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
Ngày 31/01/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 33/GCNTVLK-3 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam
2. Tên viết tắt: VSEC 
3. Số hiệu thành viên: 029
4. Trụ sở chính: Tầng 12B, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
5. Người đại diện theo pháp luật: ông Mai Duy Long – Tổng Giám đốc
6. Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
7. Điện thoại: 04.39446066                          Fax: 04.39446070
8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 21/UBCK-GPHĐKD ngày 08/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 31/01/2019, thông tin chi tiết:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam
2. Tên viết tắt: RHBS
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 216/GP-UBCK ngày 29/01/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp với hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC