SSI: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ năm, 31/01/2019
Ngày 30/01/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 02/GCNTVLK-4 cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
2. Tên viết tắt: SSI
3.Số hiệu thành viên: 001
4. Trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
6. Vốn điều lệ: 5.000.636.840.000 đồng (Năm nghìn tỷ sau trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
7. Điện thoại: 08.38242897              Fax: 08.38242997
 8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD ngày 05/04/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 30/01/2019. Thông tin chi tiết: 
1. Vốn điều lệ: 5.100.636.840.000 (Năm nghìn một trăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 03/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC