KBSV: Thay đổi Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ sáu, 25/01/2019
Ngày 25/01/2019, Phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý Thành viên nhận được Công văn của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh, Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể:
 Bà Vũ Hồng Hạnh - Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC