DBH: Đăng ký lại Danh sách Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ ba, 06/11/2018
Ngày 02/11/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn ngày 30/10/2018 của Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP. HCM, trong đó đăng ký lại Danh sách Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký, cụ thể:
- Trần Văn Trí – Giám đốc Trưởng Điều hành.
- Đặng Vũ Hoài Diệu – Giám đốc Nghiệp vụ Chứng khoán.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC