VNCS: Đăng ký Danh sách BLĐ phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ sáu, 08/06/2018
Ngày 08/06/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn của CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, trong đó đăng ký Danh sách Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký, cụ thể:
-     Ông: Đỗ Bảo Ngọc               chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC