OCS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ tư, 04/04/2018
Ngày 04/04/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 44/GCNTVLK-5 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương
2. Tên viết tắt: OCS
3. Số hiệu thành viên: 040
4. Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị
6. Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)  
7. Điện thoại:   (04) 37726699                    Fax:   (04) 37726763
8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD  ngày 29/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 04/04/2018. Thông tin chi tiết:
1.     Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
2.     Tên viết tắt: EVS
3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC